CALL FOR PAPERS – 6. nordiske konferanse om vold og behandling 15.-16. nov

CALL FOR PAPERS – 6. nordiske konferanse om vold og behandling 15.-16. nov

Ønsker du å holde workshop på 6. nordiske konferanse om vold og behandling, 15.-16. nov? Vi inviterer alle som arbeider på voldsfeltet i Norden til å melde sin interesse for å holde en workshop der en kan presentere sitt eget utviklingsarbeid og sine metoder i arbeid med barn, ungdom, voksne utsatte for vold og utøvere av vold i nære relasjoner. Frist 23. april.

Mer informasjon