ATV åpner nytt kontor i Follo!

Vi søker fire engasjerte psykologer/psykologspes./psykoterapeuter til faste stillinger.

Søknadsfrist: 31.7.2017

ATV har i forbindelse med regjeringens opptrappingsplan for arbeidet med vold i nære relasjoner fått midler til å opprette et nytt kontor i Follo. Kontoret finansieres i samarbeid med kommunene i Follo. Kontoret skal gi et behandlingstilbud til både utøvere og utsatte i familier med vold. Lokalene vil ligge sentralt i Ski sentrum med lett tilkomst fra hele regionen og enkelt med tog fra Oslo. Det tas forbehold om endelig vedtak i kommunene.