Kurs og konferanser

ATV ønsker å bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner og et bedre kunnskapsnivå hos alle fagfolk som kommer i kontakt med denne problematikken. Vi arrangerer 2-4 kurs hvert halvår, i tillegg til Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

Nordisk konferanse om vold og behandling

Nordisk konferanse om vold og behandling

Velkommen til ATVs 30-års jubileumskonferanse! (6. Nordiske konferanse om vold og behandling), den 15. og 16. november 2017. I år vil det også være en preconference-dag den 14. november. Plenumsforedrag av Chandra Gosh Ippen, Robert Geffner, Babette Rotschild, Bruce Wampold, Bente Lømo, og Mark Coulter. Meld deg på i dag!

Vi tilbyr også skreddersydde kurs og foredrag på bestilling

ATV har helt siden starten i 1987 stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning gjennom foredrag og kurs, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser på slik kunnskaps-formidling som en del av vårt samfunnsoppdrag.

Abonner på ATVs nyhetsbrev

Vil du ha siste nytt om våre kurs og konferanser, og hva som foregår på voldsfeltet?